Nuestra imperdonable ceguera crónica nos había llevado a pasar por el salto el recopilatorio que Burka For Everybody lanzaba en fechas recientes junto a Verlag System Records, disponible además en modalidad de descarga directa en su Bandcamp.

El estreno del recopilatorio, que ofrece temas de bandas como ·Y·, Antiguo Régimen o Coàgul, nos permite de hecho disfrutar de uno de los primeros adelantos del nuevo disco de Coàgul, tal y como hemos podido leer a través de la página Facebook del citado proyecto. En él se explica que L’edat de plata, disponible en el recopilatorio, estará incluida en el nuevo vinilo de Coàgul, editado a su vez por el sello valenciano. El tema será “la tercera canción de la primera cara del vinilo“, compuesta por cuatro temas que evocarán “las cuatro edades clásicas de Ovidio en sus Metamorfosis“, completadas pues por la Edat del Ferro, la del Bronze i la de l’Or.

Como es habitual en la obra de Còagul, la importancia de los símbolos jugará un rol protagonista en el disco, matizándose que las cuatro canciones “han estado intencionadamente cristalizadas para ser susceptibles de ser utilizadas por el oyente como soportes simbólicos para accceder a aquellos estados del aquí y ahora“. Dejamos en escucha el tema, así como la explicación íntegra del tema.

Tal y como puede comprobarse en la explicación que dejamos tras el tema, al “no estar masterizado” se recomienda escucharlo con el volumen de audio bien alto.

El tema está disponible aquí:

(L’Edat de plata serà la) tercera cançó de la primera cara del vinil de Coàgul. Aquesta primera cara contindrà les 4 edats clàssiques que menciona Ovidi en les seves “Metamorfosis” (Ferro, Bronze, Plata i Or). El que en el seu conjunt seria un Manvántara complert en el sistema temporal cíclic de l’Hinduisme. Però en aquest cas, més que referir-se a edats temporals en el curs de la història de la humanitat (que també, ja que tot símbol te infinits nivells de lectura), ho fan en relació a diversos estadis de consciència. Les 4 cançons han estat intencionadament cristal·litzades per a ser susceptibles de ser utilitzades per l’oient com a suports simbòlics per accedir a aquests estadis en l’aquí i ara. Aquests 4 estadis encarnen 4 tarannàs molt concrets, 4 idiosincràcies que es corresponen conceptualment amb les 4 castes de la tradició hindú. Cadascuna de les 4 cançons conté a mode d’obertura la veu d’un maçó de la G.·. L.·. E.·. que situa a l’oient en el context de la corresponent edat. “L’Edat de Plata” en concret és aquell estadi de consciència en el que un és capaç de sacrificar-se per alguna cosa. És el camí dels Kshatriya. La instrumentalització ritual del conflicte com a via d’ascensió espiritual. Recomano la “Metafísica de la Guerra” de Julius Évola per a més informació sobre el tema. El sampler final és la veu de Yukio Mishima en una entrevista en que exposa la seva visió de la Mort. Per a aquesta gravació vaig fer servir una campana hindú que en el seu moment vaig adquirir en una botiga esotèrica trobada de casualitat al costat del Magazine Club de València, just abans de fer el concert que vaig fer allà per al 5è aniversari de Burka For Everybody, ja que la clàssica campana coagulatòria que faig servir sempre me l’havia oblidat a Barcelona. Quedi clar que al no estar masteritzada aquesta cançó encara està a un volum excessivament baix, foteu-li canya al volum dels altaveus o auriculars per a escoltar-la com es mereix.

Texto: R. IZQUIERDO
Fotografía de portada: Detalle de de portada del recopilatorio B​.​F​.​E / Verlag System records Sampler